ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
FABULOS

Ο στόχος του έργου είναι να παράσχει μια συστηματική απόδειξη της ιδέας των αυτοματοποιημένων δημόσιων συγκοινωνιών στο πλαίσιο του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών των αστικών περιοχών, με τη χρήση αυτοκινούμενων μικρών λεωφορείων για τη μεταφορά ατόμων.

Το έργο Fabulos

Ο Δήμος Λαμιέων τα τελευταία χρόνια αξιοποιεί κάθε δυνατότητα συμμετοχής του σε δράσεις που χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες, για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων στις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Διεθνείς συνεργασίες

Στόχευση στην ενίσχυση της διεθνούς ταυτότητας της περιοχής μας μέσω της άμεσης συνεργασίας με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Καινοτόμοι οργανισμοί

Ένταξη της πόλης μας σε μια υψηλού κύρους ομάδα καινοτόμων οργανισμών, που εργάζεται προς την υλοποίηση του οράματος μιας ενοποιημένης Ευρωπαϊκής αγοράς.

Δημόσιες μεταφορές

Αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων των δημόσιων μεταφορών, όπως είναι η εκπομπή ρύπων, το κόστος λειτουργίας και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

Ποιότητας ζωής

Σκοπός του έργου η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Ψηφιακές τεχνολογίες

Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από πολίτες και επιχειρήσεις.

Έξυπνη πόλη

Κομμάτι ενός συνόλου ενεργειών του Δήμου με σκοπό την συνέχιση της σταθερής πορείας της πόλης μας προς τις αρχές μιας «έξυπνης πόλης».

Το μέλλον της αυτοματοποιημένης μετακίνησης των αστικών συγκοινωνιών

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου για να μάθετε περισσότερα.
logo

Η συμμετοχή μας στο έργο

Στόχος του έργου είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη έξυπνων λειτουργικών συστημάτων για αυτόνομα μίνι λεωφορεία ως μέρος των δημόσιων συγκοινωνιών σε έξι πόλεις της Ευρώπης (Λαμία, Porto, Helsinki, Tallinn, Gjesdal και Helmond).

Σχεδιάζουμε

Σχεδιάζουμε το μέλλον με γνώμονα τις επιστημονικές, εμπορικές και ερευνητικές πτυχές των αυτοματοποιημένων μεταφορών σε αστικό περιβάλλον

Αναπτύσουμε

Αναπτύσουμε νέες καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες για την προετοιμασία των σύγχρονων πόλεων για το μέλλον της αυτοματοποιημένης κινητικότητας

Δοκιμάζουμε

Δοκιμάζουμε πρωτότυπα και έξυπνα συστήματα ικανά να εκμεταλλεύονται στόλους αυτόνομων μικρών λεωφορείων σε αστικά περιβάλλοντα

Εφαρμόζουμε

Εφαρμόζουμε ευφυή συστήματα μεταφορών με σκοπό και στόχο να καταστεί δυνατή η αειφόρος ανάπτυξη των δημόσιων συγκοινωνιών