Επικοινωνία

Συντονιστής

Ονοματεπώνυμο: Renske Martijnse-Hartikka
Οργανισμός: Forum Virium Helsinki
Email: renske.martijnse-hartikka(at)forumvirium.fi
Τηλέφωνο: +358 40 683 7979

Επικοινωνία

Ονοματεπώνυμο: Anne-Mari Sandell
Οργανισμός: Forum Virium Helsinki
Email: anne-mari.sandell(at)forumvirium.fi
Τηλέφωνο: +358 40 903 1922