Τρεις κοινοπραξίες θα χρησιμοποιήσουν πιλοτικά αυτοοδηγούμενα λεωφορεία σε συνθήκες κανονικής κυκλοφορίας σε πέντε Ευρωπαϊκές πόλεις

Κατηγορία: 
Δελτία τύπου
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 3 Φεβρουάριος, 2020 - 11:00

Οι αναθέτοντες εταίροι του FABULOS έχουν αναθέσει συμβάσεις σε τρεις διεθνείς κοινοπραξίες για την τελική φάση της προ-εμπορικής δημόσιας σύμβασης. Αυτές οι κοινοπραξίες θα χρησιμοποιήσουν πιλοτικά αυτόνομα λεωφορεία ως μέρος των υφιστάμενων συστημάτων δημοσίων μεταφορών με ένα στόλο τριών λεωφορείων να κυκλοφορεί στο Τζέσνταλ, στο Χέλμοντ, στο Ελσίνκι, στη Λαμία και στο Ταλίν μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου 2020.

Το FABULOS είναι ένα έργο προ-εμπορικής δημόσιας σύμβασης (PCP) τριών φάσεων το οποίο στοχεύει στην εξακρίβωση της δυνατότητας αξιοποίησης αυτοματοποιημένων μέσων μαζικής μεταφοράς «τελευταίου χιλιομέτρου» ως μέρος του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών. Στην πρώτη φάση του PCP, οι πέντε κοινοπραξίες που επιλέχθηκαν ανέπτυξαν μια ιδέα και μια πρότυπη αρχιτεκτονική συστήματος με δυνατότητα λειτουργίας αυτόνομων λεωφορείων. Κατά τη δεύτερη φάση του PCP, οι τέσσερις κοινοπραξίες που πέρασαν επιτυχώς ανέπτυξαν πρωτότυπα που βασίζονται στις δικές τους λύσεις υπηρεσιών λεωφορείων. Όλες οι κοινοπραξίες πέρασαν με επιτυχία τη φάση των πρωτοτύπων και αποζημιώθηκαν πλήρως για την εργασία τους.

Οι πλέον υποσχόμενες λύσεις έλαβαν σημαντικά κονδύλια

Ο φιλόδοξος στόχος της τρίτης φάσης του PCP είναι να γίνει επικύρωση και σύγκριση των πρωτοτύπων σε πραγματικές συνθήκες. Με βάση μια αξιολόγηση από την Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης και την Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης, τρεις κοινοπραξίες προσκλήθηκαν να πάρουν μέρος σε αυτή την τελική φάση ως εξής:

  • Η Κοινοπραξία Sensible 4 – Shotl με δύο εταίρους: Sensible 4 από τη Φινλανδία και Shotl από την Ισπανία. Η κοινοπραξία χρησιμοποιεί το αυτοματοποιημένο λεωφορείο Gacha από την Sensible4 και την MUJI.
  • Η κοινοπραξία Mobile Civitatem με τέσσερις Εσθονούς εταίρους: Modern Mobility, Tallinn University of Technology, AuVeTech και Fleet Complete. Αυτή η κοινοπραξία δημιουργεί και δοκιμάζει το δικό της αυτόνομο όχημα, το Iseauto.
  • Η κοινοπραξία Saga με τέσσερις εταίρους: Halogen, Forus PRT και Ramboll Management Consulting από τη Νορβηγία μαζί με την Spare Labs από τον Καναδά. Η κοινοπραξία θα συνεργαστεί με έναν καταξιωμένο κατασκευαστή λεωφορείων στην Ευρώπη, ο οποίος θα παρέχει οχήματα για τον πιλότο.

Στην τρίτη φάση, οι κοινοπραξίες θα λάβουν έως 740.000 ευρώ (πλην ΦΠΑ) για την επικύρωση των πρωτοτύπων τους, την προετοιμασία των πιλότων και την υλοποίηση λειτουργικών συστημάτων.

Νέες λειτουργίες AV επικυρώνονται κατά τη διάρκεια πιλότων σε πραγματικές συνθήκες 

Κατά την πιλοτική περίοδο, τρεις διαφορετικές ολιστικές λύσεις υπηρεσιών αυτόνομων λεωφορείων θα υποβληθούν σε δοκιμές σε πέντε Ευρωπαϊκές πόλεις. Οι πιλότοι θα λειτουργήσουν αρχικά στο Τζέσνταλ (Νορβηγία), στο Ελσίνκι (Φινλανδία) και στο Τάλιν (Εσθονία) την άνοιξη. Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου 2020, οι δοκιμές θα μεταφερθούν στη Λαμία (Ελλάδα) και στο Χέλμοντ (Ολλανδία).

Κατά τις εξάμηνες δοκιμές, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας των αυτόνομων στόλων. Όλοι οι πιλότοι θα λάβουν χώρα σε αστικό περιβάλλον, αλλά κάθε τοποθεσία θα έχει τις δικές της ειδικές προκλήσεις. Στο Τζέσνταλ υπάρχει 12% κλίση εξαιτίας του ορεινού εδάφους, ενώ στη Λαμία πρέπει να αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι υψηλές θερμοκρασίες. Στην Ολλανδία, ο μεγάλος αριθμός των ποδηλατιστών πρέπει να ληφθεί υπόψη και στο Ελσίνκι η διαδρομή διέρχεται από τον δεύτερο πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό της χώρας. Στο Ταλίν, η σύνδεση του αεροδρομίου θα βελτιωθεί, δημιουργώντας προκλήσεις με παράγοντες όπως η υφιστάμενη κυκλοφορία των λεωφορείων.

Σε όλες τις τοποθεσίες, οι υπηρεσίες λεωφορείων θα υποβληθούν σε δοκιμές ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του τηλεχειρισμού από το κέντρο ελέγχου. Επίσης, τα λεωφορεία πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ξεπερνούν αυτόνομα εμπόδια, όπως σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τα λεωφορεία αναμένεται να λειτουργούν χωρίς οδηγό και θα επιτρέπεται η ύπαρξη μόνο ενός ατόμου ασφαλείας στο λεωφορείο, σε περίπτωση που αυτό απαιτείται από τους εθνικούς κανονισμούς.

Ο γενικός στόχος της προ-εμπορικής δημόσιας σύμβασης FABULOS είναι να επισπευσθεί η παρουσίαση των νέων τύπων αυτοματοποιημένων λύσεων «τελευταίου χιλιομέτρου» για είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά. Συνεπώς, όταν οι πιλότοι θα έχουν οριστικοποιηθεί, οι αναθέτουσες πόλεις και οι προτιμώμενοι εταίροι θα ξεκινήσουν τη διαδικασία για σύναψη μιας δημόσιας σύμβασης καινοτομίας. Αυτή η μεταγενέστερη σύμβαση θα αποτελέσει το θέμα συζήτησης κατά την τελευταία διάσκεψη του FABULOS, η οποία θα διεξαχθεί στις 26 Νοεμβρίου 2020 στο Ελσίνκι.

Περισσότερες πληροφορίες:
Συντονιστής έργου
Renske Martijnse-Hartikka
Forum Virium Helsinki
renske.martijnse-hartikka(at)forumvirium.fi
Τηλ. +358 (0)40 683 7979