Εξέλιξη του έργου

Ενημερωθείτε για την εξέλιξη του έργου από τα παρακάτω άρθρα.


Webinar: Open market consultation, April 10th

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 10 Απρίλιος, 2018 - 10:00

The FABULOS Consortium is hosting a Open Market Consultation in order to refine the scope of the FABULOS request for tenders. In other words, the aim is to identify the most critical success factors and barriers to be considered. In addition, FABULOS consortium is seeking to identify state-of-the-art solution providers and contractors capable for submitting tender. During the Open Market Consultation the FABULOS challenge will be presented as well as Pre-Commercial Procurement process.

European robotics forum 2018

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 13 Μάρτιος, 2018 - 14:00

Under the theme “Robots and Us”, ERF2018 covers current societal and technical themes related to the field of robotics. Researchers, engineers, managers, and a growing number of entrepreneurs, business people, and public funding officers from all over Europe come together to discuss technology push and market pull and how innovation in robotics can be accelerated. Interesting subjects will be discussed and inspiring pitches heard, including FABULOS project pitch which will be given on 13th March at 14.00–15.30 under session “The new H2020 robotics projects in the SPARC strategy”.